Privacy Policy

E-sites, gevestigd aan Reduitlaan 29 4814DC BREDA, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: https://www.e-sites.nl
Adres:
Reduitlaan 29
4814DC
BREDA
Telefoonnummer:
0768880088

Liza van der Wolde is de Functionaris Gegevensbescherming van E-sites zij is te bereiken via info@e-sites.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

E-sites verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Naam
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@e-sites.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

E-sites verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming
E-sites neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van E-sites) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
E-sites bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

E-mailadres + naam: totdat jouw account wordt verwijderd van het platform.

Delen van persoonsgegevens met derden
E-sites verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
E-sites gebruikt de volgende cookies:

Noodzakelijk (1)
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken

Naam – Aanbieder – Doel – Verval termijn – TypeCookieConsent – beesafe.io – Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein – 1 jaar – HTTP Cookie

Statistieken (4)
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam – Aanbieder – Doel – Verval termijn – Type
_ga – beesafe.io – Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. – 2 jaar – HTTP Cookie
_gat – beesafe.io – Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen – 1 dag – HTTP Cookie
_gid – beesafe.io – Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt – .1 dag – HTTP Cook
collect – google-analytics.com – Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. – Session – Pixel

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door E-sites en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mobile@e-sites.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

E-sites wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

‍Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
E-sites neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mobile@e-sites.nl

Locatie gegevens

Om te kunnen bepalen of je op kantoor bent, maakt de app gebruik van geofencing. Je locatie wordt niet opgeslagen noch doorgestuurd naar ons. De app geeft alleen een signaaltje zodra je het kantoor betreedt of verlaat. Deze functionaliteit zal blijven werken wanneer de app in de achtergrond draait of afgesloten is.